restauratie Bonne

Nadat in 2002 was geconstateerd dat een aantal steunbouten in de ketel van Bonne lekten en dat reparatie financieel niet haalbaar was, is de locomotief terzijde gesteld in afwachting van betere tijden. Ten tijde van de doorstart van de Stoomclub Hoogovens in haar huidige vorm in oktober 2002 is er zelfs sprake van geweest dat Bonne zou worden afgevoerd. Dat is gelukkig niet door gegaan maar er was geen geld om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Nu de economie aantrekt en het goed gaat met onze sponsor Corus, is het tij gekeerd. Bonne wordt weer rijvaardig gemaakt. Daarbij wordt niet alleen de ketel vernieuwd, maar krijgt tevens het frame en het drijfwerk een grote onderhoudsbeurt.

De ketel is gebouwd door het Dampflokwerk Meiningen. Het frame is door de technische dienst (HTD) van Corus Staal onder handen genomen.

17 mei 2013 Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het station Velserbosch is Bonne in bedrijf gesteld. Na 11 jaar is de restauratie eindelijk afgesloten. In de gebruikelijke toespraken en terugblikken op de afgelopen jaren werden alle mensen en bedrijven bedankt die hebben bijgedragen aan de restauratie. Daarna werd de naamplaat van Bonne onthuilt als symbolische inbedrijfstelling waarna Bonne door de oprichter van de excursietrein voor de gereedstaande trein geplaatst en de genodigden een rondrit over het Tata terrein maakten.

20 april 2012 Eindelijk is Bonne zover dat er een kleine proefrit kon worden gereden. Deze is met groot succes uitgevoerd. Nog nooit heeft Bonne zo goed gelopen. Geen piepje of kraakje was te horen terwijl Bonne haar eerste meters onder stoom aflegde. Een uittekend resultaat van de langdurige restauratie van de afgelopen jaren. De vrijwilligers kunen met recht trots zijn op het behaalde resultaat. Wat nu nog rest is het aanbrengen van de laatste onderdelen zoals de ramen, de domhoed en de hardhouten vloer. En natuurlijk de definitieve verfbeurt.

7 dec 2011 Vandaag is de ketel voor het eerst opgestookt en op druk gebracht. Hierbij is de druk opgevoerd tot het maximum van 14 bar, de druk waarop de ketel is gekeurd. Daarbij is de werking en afstelling van de veiligheden getest. Ook zijn de luchtpomp en de dynamo beproefd. Als laatste zijn de stoomkanalen opnieuw doorgeblazen, maar nu bij 14 bar. Alle testen zijn naar tevredenheid verlopen. We kunnen nu verder met de definitieve afbouw. Kijk hier naar het YouTube filmpje

30 nov. 2011 Vandaag hebben we de stoomkanalen bij lage druk doorgeblazen. Met de warmtewisselaar is de ketel voorverwarmd tot een druk van 2 bar. Het doorblazen gebeurt om allerlij zaken die mogelijk tijdens de restauratie in de stoomkanalen terecht zijn gekomen, te verwijderen voordat de zuigers en de stoomschuiven zijn ingebouwd. Deze zaken kunnen schade veroorzaken als ze tijdens het bedrijf in de cylinder terecht komen. Kijk hier naar het YouTube filmpje

17 juli 2011 We zijn inmiddels bijna een jaar verder en Bonne is nog niet klaar. De vuurbrug is klaar. De remmen, de apendages en het drijfwerk bijna. De leibanen zijn uitgelijnd en kunnen definitief gemonteerd worden. De zuigers zijn op de zuigerstangen gezet en worden binnenkort in de cilinders geplaatst en met het kruishoofd verbonden. Dan is het tijd om te controleren of de zuigers voldoende vrij blijven van de cylinderdeksels wanneer ze een volledige slag maken. Bij onvoldoende ruimte kan tijdens bedrijf grote schade onstaan aan het drijfwerk. Het is ons streven om Bonne in oktober tijdens de laatste zondagsrit in bedrijf te hebben. Afwachten of dat ook gaat lukken. We komen handen te kort dus als je wil meewerken aan de restauratie van Bonne en onze andere voertuigen, neem dan contact op met onze chef stoom. Het adres vind je op de contactpagina.

5 augustus 2010 De restauratie van Bonne gaat gestaag door hoewel door de economische crisis wel trager dan we graag zouden willen. De koppel- en drijfstangen zijn klaar en passen zonder problemen op de wielen. We werken nu aan het uitlijnen van de leibanen. Deze moeten zuiver parallel aan de zuigerstang worden gemonteerd. Doordat de assen nu zuiver haaks in het frame zitten en er ook de nieuwe cylinderdeksels zijn gemonteerd, wijken de leibanen af van de ideale positie. Dit moet goed woren opgemeten en met o.a. vulplaten worden opgevangen. Ook zijn de bronzen bussen waarin de zuigerstang is gelagerd uitgedraaid omdat de nieuwe zuigerstangen dikker zijn dan de oude. Er is nog veel werk maar het eind begint in zicht te komen.

26 augustus 2009 Het is even stil geweest op deze pagina maar dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Inmiddels is de machinistenhuis en de kolen- en watertenders weer geplaatst. Het remwerk is ingebouwd. Het leidingwerk voor water, stoom, remmen en smering wordt geheel nieuw opgebouwd en nadert zijn voltooïng. Aan de koppel- en drijfstangen wordt gewerkt en worden op korte termijn in onze werkplaats verwacht om vervolgens te worden opgebouwd. Al met al is er nog veel te doen en het duurt nog wel enige manden voordat Bonne klaar is. Waar we vooral om verlegen zitten zijn vakbekwame vrijwilligers die het leuk vinden om mee te werken aan de restauratie van Bonne in het bijzonder en aan het onderhoud van het overige materieel in het algemeen. Dus lijkt het je wat, neem dan contact op met onze chef stoom. Het adres find u op de contactpagina.

10 december 2008Na bijna twee jaar is Bonne weer terug in de werkplaats van de CSY. Met het nodige seremonieel is Bonne overgedragen aan de CSY. Door onze secretaris werden de vaklieden van de CW bedankt voor het uitstekende werk dat zij hebben vericht. Bonne is nu beter dan toen ze in 1943 nieuw uit de fabriek kwam. Diverse VIPs van Corus spraken ook lovende woorden waarna Bonne door Tom werd overgebracht naar de werkplaats. Na de plechtigheid waren er oliebollen en frisdrank om het heugelijke feit te vieren. De foto's kunt u hier bekijken.

26 november 2008 De datum waarop Bonne wordt overgedragen aan de Stoomclub is definitief vastgesteld op 10 december a.s. De restauratie is nu zo ver gevorderd dat de vrijwilligers goed instaat zijn de resterende werkzaamheden voor hun rekening te nemen. Het gaat daarbij o.a. om het bouwen van de vuurbrug, het inbouwen van het rooster, het monteren van het drijfwerk, schilderwerk, etc. De nieuwe drijfstangen en zuigers zijn inmiddels ook klaar. Hoewel er in de afbouw nog wel de nodige uren gaan zitten, komt het einde nu toch in zicht. We hopen voor de tweede helft van 2009 zo ver te zijn dat Bonne na meer dan zes jaar weer op eigen kracht zal rijden.

3 augustus 2008 De eerder genoemde datum voor de overdracht aan de Stoomclub is niet gehaald. Bij de metingen aan het drijfwerk is gebleken dat de tappen niet geheel haaks in de wielen waren aangebracht. Er is daarom besloten nieuwe tappen te vervaardigen en de oude te vervangen. Een gevolg van de bouw tijdens de oorlog, de kwaliteit was van ondergeschikt belang. Daar zijn we al diverse keren tegenaan gelopen tijdens de restauratie van Bonne.

De cabine is zover klaar en wordt nu gestraald en gelakt. De rechter tender ligt bij de Stoomclub en wordt geschilderd. Op de ketel en de rookkast is inmiddels een tweede verflaag aangebracht en worden binnenkort van de derde, definitieve laag voorzien. Hier een foto van de schilders in aktie.

7 mei 2008 Nadat er vele maanden in de hallen van de HTD is gewerkt aan de revisie is Bonne op deze schitterende voorjaarsdag voor het eerst weer op eigen wielen naar buiten gereden. Zoals deze foto en ook deze foto tonen dat er door de medewerkers van de HTD hard is gewerkt aan de voltooïng van de restauratie. De lucht- en smeerleidingen zijn inmiddels aangebracht en ook de voorverwarmer is ingebouwd. De ketel en de rookkast zijn gelakt en de luchtpomp hangt op zijn plaats. Binnenkort zal Bonne worden overgebracht naar de werkplaats van de CSY waar de verdere afbouw zal worden verricht. Het werk aan de cabine en de tenders vordert goed en ook de meeste appendages zijn inmiddels gereviseerd.

24 april 2008 Bonne gaat inmiddels weer op de wielen, men is nu bezig met metingen t.b.v. de drijf- en koppelstangen. De onder- en achterzijde van de ketel zijn afgelakt. De rookkast moet nog in de zwarte glanslak en de helft van de ketelbanden nog geschilderd. Het leidingwerk voor de voorwarmer en het remsysteem zijn aangebracht.

De linker watertender staat gereed in onze werkplaats en kan geruild worden met het exemplaar dat bij de HTD staat. De restauratie van Bonne loopt wel uit maar is kwalitatief van een hoogstaand peil en blijft binnen budget. Het streven is om op 5 juni de loco over te dragen van de HTD naar de Sstoomclub.

Er wordt ook gewerkt aan de cabine. Het dak was in slechte staat en wordt voorzien van een nieuw middendeel met dakluik.

Eind januari 2008 De wielen zijn inmiddels op de assen aangebracht en door NedTrain in Haarlem zijn de nieuwe bandages gelegd met de borgringen. Inmiddels hangt er een grotere smeerpomp op Bonne en krijgt het leidingwerk al enige vorm. De pomp voor de warmtewisselaar is aanwezig en Bonne is binnen de werkplaats van de HTD verhuisd. Op korte termijn zullen de lagerhuizen gereed zijn en kunnen wij heel voorzichtig denken aan een Bonne op wielen die dan weer richting onze eigen werkplaats kan.

19 december 2007 De restauratie gaat gestaag door. De wielen zijn op maat afgedraaid. De wielbanden zijn dat ook en zullen een dezer dagen door NEDTrain in Haarlem op de wielen worden aangebracht. De aslagers zijn voorzien van witmetaal lagervoering en worden pasgemaakt wanneer de wielstellen terug komen uit Haarlem.

6 november 2007. Het herstel van Bonne is zo uitgebreid geworden dat niet meer kan worden gesproken van revisie maar het een totale restautatie is geworden. als Bonne klaar is zal ze beter zijn dat toen ze nieuw uit de fabriek kwam. Alle consessies die zijn gemaakt in verband met materiaalschaarste zijn nu zoals ze hadden moeten zijn.

De aslagers zijn ingegoten en worden passend gemaakt. Het materiaal voor de wielbanden is aangekomen en zal op maat worden gemaakt. Gedurende de werkzaamheden worden de technische tekeningen voortdurend aangepast n de nieuwe situatie. Veel onderdelen kunnen pas worden vervaardigd wanneer andere delen klaar en gemonteerd zijn.

Doordat de CW op dit moment veel werk heeft aan de installaties van Corus komt de restauratie van Bonne wat in het gedrang. Het werk gaat door maar minder snel dan gepland. Daardoor zal Bonne niet meer in 2007 terug keren naar de werkplaats van de CSY. Maar al ze klaar is dan is ze beter dan ooit tevoren en dat is het wachten zeker waard.

Eind oktober 2007. Inmiddels zijn de nieuwe assen gereed en zitten de wielen weer op de assen. Nadat de wielen een laatste bewerking heben ondergaan zullen de nieuwe wielbanden aangebracht worden. Dit specialistische werk zal door Pro-rail in Haarlem worden uitgevoerd. Als de assen terug zijn kunnen de aslagers van witmetaal lagermateriaal worden voorzien en op de assen op maat worden gemaakt. De zuigerstangen bleken onder de minimummaat te zijn en zullen nieuw worden gemaakt.

In de eigen werkplaats van de CSY wordt gewerkt aan de watertenders. Er worden nieuwe hijsogen aangebracht alsmede handgrepen zodat er veilig op de tenders kan worden geklomen. De grondverf is nog in orde zodat kan worden volstaan met een nieuwe deklaag in de huisstijlkleuren. De tenders gaan daarna naar de Centrale Werkplaats (CW) en worden op het frame worden goplaatst. Daarna zal in de CW de leidingen aanbrengen voor het remsysteem worden aangebracht. Als alles goed gaat kan Bonne voor het eind van het jaar weer in de werkplaats van de CSY zijn om verder te worden afgebouwd.

Op 4 juli 2007 is het onderstel met de nieuwe ketel in IJmuiden aangekomen. Er kan nu verder worden gewerkt aan de assen, die wielen en alle andere delen die nog moeten worden gereviseerd en daarna gemonteerd. Maar de grootste klus, de ketel, is klaar en nu gaat het volle kracht vooruit.

Begin juni 2007 De nieuwe ketel en de watertenders zijn inmiddels op het onderstel geplaatst en pasgemaakt. De stoomtoevoerleidingen en de schoorsteen zijn aangebracht en de ketelbeplating zit er ook op. Het wachten is nog op de officiële afname door Corus en het transport terug naar IJnuiden. Zoals het er nu uitziet moet dat in de komende drie weken gaan gebeuren.

Juni 2007 Inmiddels zijn de werkzaamheden al flink gevorderd. Bij controle van de assen bleken die allemaal andere afmetingen hadden. Er is daarom besloten nieuwe assen te maken. Omdat de oude aslagers nu niet meer passen, zullen deze ook worden vervangen.

Bij scheuronderzoek van de wielen beleken er haarscheuren te zitten in een aantal spaken. Deze zijn door lasspecialisten van Corus op deskundige wijze gelast. Het wachten is nog op de nieuwe wielbanden.

Het frame is flink onderhanden genomen. Slechte delen zijn vervangen en de scheenplaten zijn bewerkt zodat de assen weer haaks in het frame komen. De cilinders zijn gekotterd.

5 februari 2007 Het onderstel is overgebracht naar Meiningen. Inmiddels is de rookkast aan de ketel gelast en is ook de oververhitter ingebouwd. De ketel wordt de komende weken op het frame geplaatst en de stoomtoevoerpijpen worden aangebracht. Ook de watertenders worden op de nieuwe ketel aangepast. Na de officiële afname door Corus worden het onderstel en de ketel naar IJmuiden overgebracht. De Centrale Werkplaats van Corus moet dan nog de nieuwe aslagers bouwen en de wielen van wielbanden voorzien. Daarna zal de afbouw door de vrijwilligers in IJnuiden worden uitgevoerd.

4 januari 2007 De nieuwe ketel is klaar en is getest en goedgekeurd door de TÜV (het Duitse stoomwezen). De ketel is afgeperst met warm water van 50 graden Celsius bij een druk van 22 bar. Op een paar tranende buizen na, was er geen lekkage te ontdekken. Wanneer de lekkende uiren zijn nagerold, zal dat verholpen zijn.

De rookkastdeur is gerepareerd. De oververhitterkast bleek in een dusdanig slechte staat dat is besloten deze te vervangen door een nieuw exemplaar dat door het Dampflokwerk Meiningen is vervaardigd.